De beslissing over mijn aanvraag

Onze beslissing over de aanvraag van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering sturen wij binnen 4 weken na ingang van uw verlof. Uw werkgever krijgt van ons een kopie. In de brief met de beslissing staat wat de hoogte en de duur is van uw uitkering. Verder staat in de beslissingsbrief wanneer uw zwangerschapsuitkering ingaat.

De hoogte van uw uitkering

De hoogte van uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering is gelijk aan uw dagloon. Wij baseren uw dagloon op het sv-loon dat u verdiende tijdens het dienstverband waarin uw zwangerschaps- en bevallingsverlof begon. Uw uitkering is wel aan een maximum gebonden omdat er een maximumdagloon is, namelijk € 225,57.

De zwangerschaps- en bevallingsuitkering betalen wij meestal aan uw werkgever. Hij verrekent dit met uw loon. U krijgt tijdens uw zwangerschaps- en bevallingsverlof gewoon het loon van uw werkgever.