Uiterlijk 3 weken voordat u met zwangerschapsverlof wilt gaan, vraagt u de uitkering aan bij uw werkgever. Uw werkgever vraagt de uitkering namens u bij ons aan. Met uw werkgever spreekt u af aan wie wij de uitkering betalen. Meestal betalen wij deze aan uw werkgever. Hij betaalt dan uw loon aan u door. Soms is het handiger als wij de uitkering direct aan u overmaken. Bijvoorbeeld als uw dienstverband stopt tijdens uw verlof. Overleg dit met uw werkgever. Hij geeft dit aan bij de aanvraag.

Bewaar uw zwangerschapsverklaring

Bij uw huisarts of verloskundige vraagt u om een zwangerschapsverklaring. Hierin staat dat u zwanger bent en wanneer de uitgerekende datum is. Bewaar deze verklaring in uw eigen administratie. Tot 1 jaar na de einddatum van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering kan het voorkomen dat wij er om vragen, als dat nodig is voor controle.

Beslissing over uw aanvraag

Binnen 4 weken na ingang van uw verlof krijgt u van ons een brief met de beslissing over de uitkering. Deze brief ontvangt u via Mijn UWV. Uw werkgever krijgt hiervan een kopie. In deze brief staat de hoogte en de eerste betaaldatum van uw uitkering. Denk eraan dat u vanaf het moment dat u een aanvraag doet voor een uitkering bij UWV een aantal plichten heeft.