Eindigt uw zwangerschap voortijdig door miskraam, abortus of vroeggeboorte? Dan heeft u misschien recht op een Ziektewet-uitkering of op een bevallingsuitkering.

In de eerste 24 weken

Gebeurt dit in de eerste 24 weken van uw zwangerschap? Dan heeft u recht op een Ziektewet-uitkering. Uw werkgever vraagt deze voor u aan.

Na 24 weken

Gebeurt dit na 24 weken van uw zwangerschap maar voor uw zwangerschapsverlof? Dan heeft u recht op een bevallingsuitkering. Uw werkgever vraagt deze voor u aan.
De uitkering duurt 16 weken. Wij betalen deze aan de werkgever. Hij betaalt uw loon deze periode door. Na die 16 weken kunt u een Ziektewet-uitkering krijgen als u door de zwangerschap of bevalling ziek bent geworden en daardoor niet kunt werken.

Overlijdt 1 (of meer) baby(’s) voor de geboorte, maar bent u nog steeds zwanger? En is dat nog voordat het zwangerschapsverlof begint? Dan kunt u het zwangerschapsverlof nog steeds 10 tot 8 weken voor de dag na de uitgerekende datum in laten gaan.