De zwangerschaps- en bevallingsuitkering is 100% van uw dagloon. Wij berekenen uw dagloon op basis van het sv-loon dat u verdient tijdens het dienstverband waarin uw zwangerschaps- en bevallingsverlof begint. Als wij de uitkering aan uw werkgever betalen, dan verrekent hij dit met uw loon.