Uw werkgever vraagt namens u de uitkering aan. Hij doet dit maximaal 4 en minimaal 2 weken voor de ingangsdatum van uw zwangerschapsverlof. Vertel daarom op tijd dat u zwanger bent. U spreekt met uw werkgever af aan wie de uitkering wordt betaald. Meestal is dit aan de werkgever. Soms is het handiger als UWV de uitkering direct aan u overmaakt. Bijvoorbeeld als uw dienstverband stopt tijdens uw verlof. Overleg dit met uw werkgever. Hij geeft dit aan bij de aanvraag.

U kunt de status van de aanvraag bekijken via Mijn UWV. Daar vindt u:

  • de datum waarop wij uw aanvraag hebben ontvangen;
  • de verwachte datum waarop wij u laten weten of u een zwangerschaps- en bevallingsuitkering krijgt; 
  • de verwachte ingangsdatum van de uitkering. 

Beslissing over uw aanvraag

Binnen 4 weken na ingang van uw verlof krijgt u van ons een brief met de beslissing over de uitkering. Uw werkgever krijgt hiervan een kopie. Denk eraan dat u vanaf het moment dat u een aanvraag doet voor een uitkering bij UWV een aantal plichten heeft.