Heeft u in de eerste 24 weken een miskraam of abortus? En meldt u zich daarom ziek? Dan heeft u recht op een Ziektewet-uitkering. Uw werkgever kan deze voor u aanvragen.

Eindigt uw zwangerschap voortijdig door een vroeggeboorte of is de baby bij de bevalling overleden? En gebeurt dit na 24 weken maar voor uw zwangerschapsverlof? Dan heeft u recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Uw werkgever vraagt deze voor u aan.
De uitkering duurt 16 weken en wordt gewoonlijk betaald aan de werkgever. Hij betaalt dan deze periode uw loon door. Na die 16 weken kunt u een Ziektewet-uitkering krijgen als u door de zwangerschap of bevalling ziek bent geworden en daardoor niet kunt werken.