U heeft altijd recht op minstens 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Wordt uw kind na de geboorte meer dan 7 dagen in het ziekenhuis opgenomen? Dan mag uw bevallingsverlof langer duren (maximaal 10 weken). Wij gebruiken de volgende stappen om de extra dagen verlof te berekenen:

 1. Het aantal dagen dat uw kind tijdens uw bevallingsverlof in het ziekenhuis ligt. Gaat het om meerdere ziekenhuisopnames? Dan telt u die dagen bij elkaar op. Ook als uw kind in verschillende ziekenhuizen lag.
 2. Van het totaal aantal dagen ziekenhuisopname trekken we 7 dagen af. Voor de eerste 7 dagen dat uw kind in het ziekenhuis verblijft, krijgt u namelijk geen extra verlof.
 3. Hoe lang duurt uw bevallingsverlof?
  • Is dat 10 weken: de uitkomst van stap 2 is het aantal dagen extra bevallingsverlof.
  • Is dat langer dan 10 weken: we trekken het aantal dagen dat het bevallingsverlof langer duurt dan 10 weken, af van de uitkomst bij stap 2. Wat overblijft, zijn de extra dagen bevallingsverlof.

Voorbeeld

U heeft recht op 6 weken zwangerschapsverlof voor de uitgerekende datum. Daarvan neemt u 4 weken verlof op. U bevalt 2 weken voor de uitgerekende datum. Dan heeft u voor de bevalling maar 2 weken verlof gehad. Daarom duurt uw bevallingsverlof 14 weken in plaats van 10 weken. Uw kind ligt binnen deze 14 weken bevallingsverlof in totaal 7 weken in het ziekenhuis.

 1. Het totaal aantal dagen dat uw kind in ziekenhuis ligt, is 49 (7 weken).
 2. Dit aantal vermindert u met de eerste 7 dagen van de opname: 49 - 7 = 42 dagen.
 3. Het bevallingsverlof duurt 14 weken, dat is 4 weken langer dan 10 weken: 14 – 10 = 4 weken = 28 dagen. Deze 28 dagen haalt u af van de uitkomst bij stap 2: 42 – 28 = 14 dagen. U heeft dus recht op 14 dagen extra verlof.

Mijn kind ligt in het ziekenhuis: hoe vraag ik langer bevallingsverlof aan? 

Moet uw kind na de bevalling in het ziekenhuis blijven? Dan hebben wij dit van u nodig:

 • het formulier ‘Aanvragen verlenging WAZO-uitkering bij ziekenhuisopname van uw pasgeboren kind'
 • een verklaring van het ziekenhuis

In de verklaring van het ziekenhuis staat dat uw kind was opgenomen in het ziekenhuis en hoelang. In de verklaring moeten ook uw geboortedatum en uw burgerservicenummer (BSN) vermeld staan. Lag uw kind in meer dan 1 ziekenhuis? Dan vraagt u een verklaring aan elk ziekenhuis. De verklaring van het ziekenhuis is belangrijk. Alleen daarmee kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.

Stuur ons uiterlijk in de laatste 2 weken van uw bevallingsverlof het ingevulde en ondertekende formulier en de verklaring(en) van het ziekenhuis. Ligt uw kind dan nog in het ziekenhuis? Stuur ons de documenten dan op de laatste dag van uw bevallingsverlof.

Wij berekenen of u langer verlof krijgt, en zo ja, hoelang.

Na ontvangst van uw aanvraag duurt het meestal 2 weken voordat u onze beslissing ontvangt. Soms hebben we hiervoor meer tijd nodig, maar u ontvangt de beslissing altijd binnen 8 weken via Mijn UWV.

Aanvragen verlenging WAZO-uitkering bij ziekenhuisopname van uw pasgeboren kind