Tijdens uw zwangerschaps- en bevallingsverlof ontvangt u een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Deze uitkering duurt net zo lang als het verlof, minimaal 16 weken. Ook als u eerder of later bevalt dan de uitgerekende datum.

De zwangerschaps- en bevallingsuitkering komt in plaats van uw huidige WW-uitkering, Ziektewet-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering.