Bent u zwanger en ontvangt u een WW-uitkering, Ziektewet-uitkering of een loongerelateerde uitkering (WGA)? Dan krijgt u in de periode rond uw bevalling zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Dit geldt ook in de volgende situaties:

  • U bent vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet.
  • Uw uitgerekende datum ligt binnen 10 weken na het einde van uw WW-uitkering of Ziektewet-uitkering.
  • Uw tijdelijke contract eindigt en uw uitgerekende datum ligt binnen 10 weken na het einde van uw dienstverband.
  • U wordt ontslagen en uw uitgerekende datum ligt binnen 10 weken na het einde van uw dienstverband.
  • U neemt ontslag en uw uitgerekende datum ligt binnen 10 weken na het einde van uw dienstverband.

Heeft u een WAO-, Wajong, IVA-, loonaanvullings- of vervolguitkering (WGA)? Dan loopt uw uitkering gewoon door. U krijgt daarom geen aparte zwangerschaps- en bevallingsuitkering.

Vanaf het moment dat u een aanvraag doet voor een zwangerschaps- en bevallingsuitkering bij UWV heeft u een aantal plichten. Tijdens het verlof gelden de plichten die horen bij uw huidige WW-uitkering, Ziektewet-uitkering of loongerelateerde uitkering niet.