Door de coronacrisis passen wij tijdelijk een versoepeling toe van het aantal uren dat u minimaal als zelfstandige gewerkt moet hebben (het urencriterium).

In de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 mag u altijd 24 uur per week rekenen. Ook als u minder dan dit aantal uren gewerkt heeft. Daar telt u het aantal gewerkte uren van de overige maanden bij op. Is dit in totaal 1.225 uur of meer, dan voldoet u aan het urencriterium. De hoogte van uw uitkering is maximaal gelijk aan het bruto wettelijk minimumloon.

Bent u seizoensgebonden ondernemer?

Ligt de piek van uw werkzaamheden normaal juist in de periode van 1 maart tot en met 30 september? En komt u op basis van bovenstaande berekening voor 2020 niet aan het minimum aantal uren van 1.225? Dan mag u uitgaan van het aantal uren dat u in 2019 gewerkt heeft van 1 maart tot en met 30 september. Daar telt u het aantal gewerkte uren van 1 januari 2020 tot en met 29 februari 2020 en van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 bij op. Is dit totaal 1.225 uur of meer, dan voldoet u aan het urencriterium. U moet uw uren wel kunnen aantonen. Wilt u als seizoensgebonden ondernemer een aanvraag indienen, bel dan eerst met UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact.

Aanvragen ZEZ-uitkering