Door de coronacrisis hebben wij in 2022 tijdelijk een versoepeling toegepast van het aantal uren dat u minimaal als zelfstandige gewerkt moest hebben (het urencriterium).

Voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 mag u altijd 24 uur per week rekenen. Ook als u toen minder dan dit aantal uren gewerkt heeft. Hierbij telt u de gewerkte uren van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 op. Is het totaal 1.225 uur of meer, dan voldeed u in 2021 aan het urencriterium. De hoogte van uw uitkering is maximaal gelijk aan het bruto wettelijk minimumloon.

Bent u seizoensgebonden ondernemer?

Ligt de piek van uw werkzaamheden normaal juist in de periode van 1 januari tot en met 30 juni? En komt u op basis van bovenstaande berekening voor 2021 niet aan het minimum aantal van 1.225 uur? Dan mag u uitgaan van het aantal uren dat u gewerkt heeft van 1 januari tot en met 30 juni 2019. Daar telt u de gewerkte uren van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 bij op. U moet deze uren wel kunnen aantonen. Wilt u als seizoensgebonden ondernemer een aanvraag indienen, bel dan eerst met UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact.

Aanvragen ZEZ-uitkering