Wij adviseren u om de uitkering 4 weken voor ingang van uw zwangerschapsverlof aan te vragen. Vraag de uitkering in elk geval uiterlijk 2 weken voor uw verlof aan.

U kunt tot 1 jaar terug een ZEZ-uitkering aanvragen. U krijgt dan mogelijk minder uitkering. Had u langer dan 1 jaar geleden recht op een ZEZ-uitkering en vraagt u nu de uitkering aan? Dan krijgt u geen uitkering meer over de periode die ligt in het jaar dat voorafging aan uw aanvraag.

Voorbeeld

U heeft recht op een ZEZ-uitkering van 1 juli 2020 tot en met 21 oktober 2020. Maar u vraagt de uitkering pas aan op 1 september 2021. Dan krijgt u alleen een uitkering over de periode van 1 september 2020 tot en met 21 oktober 2020. De periode van 1 juli tot en met 31 augustus 2020 ligt meer dan 1 jaar in het verleden, teruggeteld vanaf 1 september 2021. Dus over deze periode ontvangt u geen uitkering.