U kunt een ZEZ-uitkering aanvragen als u werkt als zelfstandige of als beroepsbeoefenaar. Bijvoorbeeld:

 • U heeft een eigen onderneming met of zonder personeel.
 • U werkt als beroepsbeoefenaar. Hieronder vallen de volgende beroepen:
  • alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp die minder dan 4 dagen per week werkt. Bijvoorbeeld als u werkt voor iemand met een persoonsgebonden budget (pgb).
  • artiest
  • directeur-grootaandeelhouder
  • gastouder
  • huisarts
  • medewerker en medeaandeelhouder met aanmerkelijk belang in een bedrijf
 • U bent werkt mee in het bedrijf van uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner.

Let op: Voorwaarde om de ZEZ-uitkering te krijgen, is dat u zelfstandige of beroepsbeoefenaar bent op de dag vóórdat de uitkering ingaat.