Krijg ik een ZEZ-uitkering?

U kunt een ZEZ-uitkering aanvragen als 1 van de volgende situaties voor u geldt:

  • U werkt als zelfstandige, met of zonder personeel. Bijvoorbeeld als u:
    • een eigen onderneming heeft;
    • meewerkend echtgenote of partner, directeur-grootaandeelhouder, huisarts, artiest of gastouder bent. Of als u werkt voor iemand met een persoonsgebonden budget (pgb);
    • medeaandeelhouder bent van het bedrijf waar u werkt;
    • U werkt als beroepsbeoefenaar met een arbeidsovereenkomst als alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp.

Let op: voorwaarde om de ZEZ-uitkering te krijgen is dat u als zelfstandige werkte op de dag vóórdat deze uitkering inging. Anders kunt u geen ZEZ-uitkering krijgen. 

Werkt u nog maar kort als zelfstandige? Ook dan kunt u een ZEZ-uitkering aanvragen. Wij berekenen uw ZEZ-uitkering dan over het aantal dagen dat u als zelfstandige heeft gewerkt.