Krijg ik een ZEZ-uitkering?

Werkt u als zelfstandige en wordt u zwanger? Dan kunt u een ZEZ-uitkering aanvragen als 1 van de volgende situaties voor u geldt:

  • U werkt als zelfstandige, met of zonder personeel. Bijvoorbeeld als u:
    • een eigen onderneming heeft;
    • meewerkend echtgenoot of partner, directeur- grootaandeelhouder, freelancer, huisarts, artiest, gastouder, zorgverlener via persoonsgebonden budget (pgb) bent;
    • medeaandeelhouder bent van het bedrijf waar u werkt.
  • U werkt als beroepsbeoefenaar met een arbeidsovereenkomst als alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp.

Let op: voorwaarde om de ZEZ-uitkering te krijgen is dat u als zelfstandige werkte op de dag vóórdat deze uitkering inging.