Krijg ik een ZEZ-uitkering?

U kunt een ZEZ-uitkering aanvragen als 1 van de volgende situaties voor u geldt:

U werkt als zelfstandige, met of zonder personeel. Bijvoorbeeld als u:

  • een eigen onderneming heeft;
  • meewerkend echtgenote of partner, directeur-grootaandeelhouder, huisarts, artiest of gastouder bent. Of als u werkt voor iemand met een persoonsgebonden budget (pgb);
  • medeaandeelhouder bent van het bedrijf waar u werkt;
  • werkt als beroepsbeoefenaar met een arbeidsovereenkomst als alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp.
Let op: voorwaarde om de ZEZ-uitkering te krijgen, is dat u zelfstandige bent op de dag vóórdat de uitkering ingaat.

Sinds kort zelfstandige

Werkt u pas dit kalenderjaar als zelfstandige? Wij gaan dan uit van een kortere periode. Wij kijken naar de dagen die u als zelfstandige heeft gewerkt voordat u met verlof ging.