Eindigt uw zwangerschap eerder door een miskraam, abortus of vroeggeboorte? Dan heeft u misschien recht op een ZEZ-uitkering of op een Ziektewet-uitkering als u hiervoor vrijwillig verzekerd bent bij UWV.

In de eerste 24 weken

Als uw zwangerschap in de eerste 24 weken eindigt, heeft u recht op een Ziektewet-uitkering als u hiervoor verzekerd bent.

Na 24 weken

Eindigt uw zwangerschap na 24 weken of meer? Maar voordat uw zwangerschapsuitkering is ingegaan? Dan heeft u recht op een ZEZ-uitkering. De uitkering duurt 16 weken. Kunt u daarna nog niet werken? Dan kunt u een Ziektewet-uitkering krijgen als u door de zwangerschap of bevalling ziekt bent geworden en daardoor niet kunt werken. En als u hiervoor vrijwillig verzekerd bent bij UWV.