Wij berekenen de ZEZ-uitkering op basis van de inkomsten die u vorig jaar had. Houd er rekening mee dat de uitkering nooit hoger is dan het wettelijk bruto minimum(jeugd)loon. Uw ZEZ-uitkering is inclusief 8% vakantiegeld. U ontvangt dus geen aparte betaling in mei.

1.225 uur of meer gewerkt

Als u minstens 1.225 uur gewerkt heeft in het kalenderjaar voorafgaand aan uw ZEZ-uitkering, dan gaan wij ervan uit dat u ten minste het minimumloon heeft verdiend. U heeft dan recht op de maximale ZEZ-uitkering. Die is 100% van het bruto wettelijk minimumloon.

Minder dan 1.225 uur gewerkt

Als u minder dan 1.225 uur heeft gewerkt in het kalenderjaar voorafgaand aan uw ZEZ-uitkering, dan berekenen wij de ZEZ-uitkering op basis van de inkomsten uit het vorige kalenderjaar of uit de afgelopen (maximaal) 5 kalenderjaren.

Ik werk nog maar kort als zelfstandige

Werkt u pas dit kalenderjaar als zelfstandige? Wij gaan dan uit van een kortere periode. Wij kijken naar de dagen die u als zelfstandige heeft gewerkt voordat u met verlof ging.

Werkt u mee in het bedrijf van uw partner en u heeft geen eigen inkomsten, maar u draagt bij aan het bedrijfsresultaat door uw arbeidsinbreng en u voldoet niet aan het urencriterium? Dan kijken wij naar uw winstaandeel in het bedrijf van uw partner.