Hoe hoog is mijn ZEZ-uitkering?

Wij berekenen de ZEZ-uitkering op basis van de inkomsten die u vorig jaar had. Houd er rekening mee dat de uitkering nooit hoger is dan het wettelijk bruto minimum(jeugd)loon. Uw ZEZ-uitkering is inclusief 8% vakantiegeld. U ontvangt dus geen aparte betaling in mei.

1.225 uur of meer gewerkt

Als u minstens 1.225 uur gewerkt heeft in het kalenderjaar voorafgaand aan uw ZEZ-uitkering, dan gaan wij ervan uit dat u ten minste het minimumloon heeft verdiend. U heeft dan recht op de maximale ZEZ-uitkering. Die is 100% van het bruto wettelijk minimumloon.

Minder dan 1.225 uur gewerkt

Als u minder dan 1.225 uur heeft gewerkt in het kalenderjaar voorafgaand aan uw ZEZ-uitkering, dan berekenen wij de ZEZ-uitkering op basis van de inkomsten uit het vorige kalenderjaar of uit de afgelopen (maximaal) 5 kalenderjaren.

Werkt u mee in het bedrijf van uw partner en u heeft geen eigen inkomsten, maar u draagt bij aan het bedrijfsresultaat door uw arbeidsinbreng en u voldoet niet aan het urencriterium? Dan kijken wij naar uw winstaandeel in het bedrijf van uw partner.

Tijdelijke versoepeling urencriterium

Door de coronacrisis passen wij tijdelijk een versoepeling toe van het aantal uren dat u minimaal als zelfstandige gewerkt moet hebben (het urencriterium).

In de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 mag u altijd 24 uur per week rekenen. Ook als u minder dan dit aantal uren gewerkt heeft. Daar telt u het aantal gewerkte uren van de overige maanden bij op. Is dit in totaal 1.225 uur of meer, dan voldoet u aan het urencriterium. De hoogte van uw uitkering is maximaal gelijk aan het bruto wettelijk minimumloon.

Bent u seizoensgebonden ondernemer?

Ligt de piek van uw werkzaamheden normaal juist in de periode van 1 maart tot en met 30 september? En komt u op basis van bovenstaande berekening voor 2020 niet aan het minimum aantal uren van 1.225? Dan mag u uitgaan van het aantal uren dat u in 2019 gewerkt heeft van 1 maart tot en met 30 september. Daar telt u het aantal gewerkte uren van 1 januari 2020 tot en met 29 februari 2020 en van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 bij op. Is dit totaal 1.225 uur of meer, dan voldoet u aan het urencriterium. U moet uw uren wel kunnen aantonen.

Ik werk nog maar kort als zelfstandige

Werkt u pas dit kalenderjaar als zelfstandige? Wij gaan dan uit van een kortere periode. Wij kijken naar de dagen die u als zelfstandige heeft gewerkt voordat u met verlof ging.