Moet ik mijn bevalling doorgeven?

Na de bevalling doet u aangifte van de geboorte van uw kind. Dat doet u zelf, uw partner of iemand anders die bij de bevalling aanwezig was. U doet dit bij de gemeente waar het kind is geboren. Deze gemeente geeft dit via de Basisregistratie Personen (BRP) ook door aan UWV.

Alleen in een van de volgende situaties moet u ook ons de datum van de bevalling doorgeven:

  • Als u in het buitenland woont.
  • Als u bent bevallen voor het begin van uw ZEZ-uitkering.

Ik woon in het buitenland

Geef de datum van de bevalling door met een brief of geboortekaartje. Stuur uw bericht naar:
UWV Afdeling Ziektewet
Postbus 57015
1040 CT Amsterdam
Nederland

Bevallen voor het begin van mijn ZEZ-uitkering

Als u bent bevallen voor het begin van uw ZEZ-uitkering, kunt u ons bellen om de datum van de bevalling door te geven via UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Belt u vanuit het buitenland? Bel dan +31 88 898 20 01.