De beslissing over mijn aanvraag

U krijgt meestal binnen 2 weken, maar uiterlijk binnen 8 weken na de ingangsdatum van uw zwangerschapsverlof de brief met de beslissing. U ontvangt deze online via Mijn UWV. In de brief leest u hoe hoog uw uitkering is en hoelang deze duurt. Ook staat in de brief wanneer uw uitkering ingaat en wat de eerste betaaldatum is.