Als u een uitkering van ons krijgt, heeft u een aantal rechten. U heeft bijvoorbeeld het recht om uw gegevens in te zien.