Verandert er tijdens uw adoptie- of pleegzorgverlof iets in uw situatie? Dan geeft u uw wijzigingen door aan uw werkgever.

Ontvangt u de adoptie- of pleegzorguitkering rechtstreeks van UWV en verandert uw situatie? Geef dit aan ons door met het wijzigingsformulier dat hoort bij uw uitkering. Zo gebruikt u bijvoorbeeld het formulier Wijzigingen doorgeven voor WW, als u een WW-uitkering heeft. Binnen 1 week nadat de wijziging bij u bekend was of had kunnen zijn, moet u het bij UWV hebben gemeld.

Invullen Wijzigingsformulier WW Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft

Ontvangt u alleen de adoptie- of pleegzorguitkering rechtstreeks van UWV en verandert er iets in uw situatie? Bel hierover met UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan beter helpen. Binnen 1 week nadat de wijziging bij u bekend was of had kunnen zijn, moet u het bij UWV hebben gemeld.
Binnen 1 week nadat de wijziging bij u bekend was of had kunnen zijn, moet u het bij UWV hebben gemeld.

Andere wijzigingen die u door moet geven:

  • Uw contactgegevens veranderen.
  • U heeft werk gevonden.
  • U gaat buiten Nederland wonen of verblijven.

Geef een nieuwe woon- of verblijfplaats altijd door aan de gemeente waar u woont.

Heeft u een toeslag van UWV?

Ontvangt u een adoptie- of pleegzorguitkering én een toeslag van UWV? Dan zijn er extra wijzigingen die u aan ons moet doorgeven.

Wat gebeurt er als ik een wijziging niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt.

  • Geeft u niet de juiste informatie aan ons door?
  • Is uw informatie niet volledig?
  • Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet binnen 1 week nadat het bij u bekend was of had kunnen zijn, gemeld bij UWV?

Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, moet u dat bedrag terugbetalen.
Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.