Alle informatie die van belang is voor uw recht op een uitkering en de hoogte en duur van uw uitkering moet u aan ons doorgeven. Deze informatie moet aan 3 voorwaarden voldoen:

  • Uw informatie is volledig.
  • Uw informatie is juist.
  • Uw informatie is op tijd: verandert er iets in uw situatie? Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn, moet u het bij UWV hebben gemeld. U moet ons dan bellen.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Bel met UWV Telefoon Werknemers voor meer informatie. Het telefoonnummer vindt u op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Wat gebeurt er als ik UWV niet op tijd volledige en juiste informatie geef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt.

  • Geeft u niet de juiste informatie aan ons door?
  • Is uw informatie niet volledig?
  • Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet binnen 1 week nadat het bij u bekend had kunnen zijn, gemeld bij UWV?

Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, moet u dat bedrag terugbetalen.
Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Lees altijd de brieven en berichten die u krijgt

Opent u de post niet die u van UWV krijgt? U mist hierdoor belangrijke informatie die voor u is bedoeld. Als u niet (op tijd) reageert op een brief of bericht van ons waarin wij u iets vragen of mededelen, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Ook post van andere organisaties of personen kan gevolgen hebben voor uw uitkering. Lees daarom al uw brieven en berichten goed.

Wat gebeurt er als ik gevraagde informatie niet geef of geen gebruik maak van de juiste formulieren?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Als u niet de gevraagde informatie geeft of geen gebruik maakt van de juiste formulieren, heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk geen uitkering. Als u later een uitkering krijgt, dan krijgt u tijdelijk minder uitkering.