In de volgende gevallen krijgt u geen Ziektewet-beoordeling:

  • U bent vrijwillig verzekerd op het moment dat u zich ziek meldt.
  • U heeft een werkgever.
  • U ontvangt een WAO-uitkering.
    • U viel onder de Wet REA en ontvangt nu een Ziektewet-uitkering uit een dienstverband (no-riskpolis).
    • Blijkt uit onze gegevens dat u niet kunt werken? Dan nodigen wij u niet uit voor een gesprek.