Tijdens uw Ziektewet-uitkering krijgt u een re-integratiebegeleider. Hij is uw contactpersoon. Uw re-integratiebegeleider houdt in de gaten of het Plan van aanpak goed wordt uitgevoerd.

Vindt u samen dat het Plan van aanpak nog steeds voldoet? Dan werkt u gewoon verder aan de re-integratie zoals u heeft afgesproken. Willen u of uw re-integratiebegeleider iets veranderen? Dan stelt u samen het Plan van aanpak bij.