Re-integratie tijdens mijn Ziektewet-uitkering

Probleemanalyse

Bent u bijna 6 weken ziek? Dan heeft u 1 of meer gesprekken over uw ziekte gehad met een arts, arbeidsdeskundige, medewerker verzuim of een re-integratiebegeleider van UWV.

Met de verzekeringsarts bespreekt u uw lichamelijke of psychische klachten. Hij bekijkt welke activiteiten u wel of niet kunt doen. De arts maakt na dit onderzoek een Probleemanalyse. U krijgt deze uiterlijk in de zesde week nadat u zich heeft ziek gemeld. Hierin staat wat nodig is voor uw re-integratie. Met al deze gegevens bekijkt u met de arts hoe u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt.

Verwacht u dat u helemaal niet meer kunt werken? Ook niet in de toekomst? Dan kan de arts u voorstellen om alvast een WIA-uitkering aan te vragen. U kunt deze aanvraag bij ons indienen als u 13 weken ziek bent en tot u uiterlijk 68 weken ziek bent.