Re-integratie tijdens mijn Ziektewet-uitkering

Probleemanalyse

De verzekeringsarts bespreekt met u uw lichamelijke of psychische klachten. Hij bekijkt wat u nog kunt doen. Hij maakt na dit onderzoek een Probleemanalyse. Hierin staat wat nodig is voor uw re-integratie. Op basis van al deze gegevens maakt de re-integratiebegeleider samen met u een Plan van aanpak hoe u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt. 

Verwacht u dat u helemaal niet meer kunt werken? Ook niet in de toekomst? Dan kan de arts u voorstellen om alvast een WIA-uitkering aan te vragen. U kunt deze aanvraag bij ons indienen als u tussen de 13 en 68 weken ziek bent.