Re-integratie tijdens mijn Ziektewet-uitkering

Plan van aanpak

Aanvullende afspraken met zieke uitzendkrachten

Werkte u voordat u ziek werd als uitzendkracht? En krijgt u een Ziektewet-uitkering? Dan maken we met u een aantal afspraken over het vinden van werk tijdens uw ziekte. Deze aanvullende afspraken maken we alleen met u als u na 1 januari 2013 ziek bent geworden.

Blijkt in het gesprek met de arbeidsdeskundige of de verzekeringsarts van UWV dat u nog kunt werken? Dan verwijzen zij u naar het uitzendbureau waarvoor u het laatst gewerkt heeft. De arbeidsdeskundige maakt een lijst met functies die u volgens ons kunt doen. Met deze lijst gaat u naar het uitzendbureau. Zij zoeken dan naar een functie die past bij wat u kunt.