2 weken nadat de Probleemanalyse is gemaakt, maakt de arbeidsdeskundige, de re-integratiebegeleider of de arts van UWV samen met u een Plan van aanpak. Hij kijkt hiervoor naar de Probleemanalyse van de verzekeringsarts.

Natuurlijk houden we bij het maken van het Plan van aanpak rekening met uw wensen en idee├źn. U zet in het Plan van aanpak ook wat u van de gemaakte afspraken vindt.

Als u het niet eens bent met het Plan van aanpak dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Afspraken over uw herstel

In het Plan van aanpak staat wat u met ons afspreekt over wat u precies moet doen om beter te worden. Zo vergroot u uw mogelijkheden om te kunnen werken.

Afspraken over uw re-integratie en terugkeer naar werk

In het Plan van aanpak staat of u een sollicitatieplicht heeft. En wat u samen met ons afspreekt te doen om weer aan het werk te gaan. Bijvoorbeeld hoe vaak u moet solliciteren en op welke functies. Het is de bedoeling dat u tijdens uw ziekte probeert zo veel mogelijk te werken. U moet passend werk accepteren als dat beschikbaar is. Bent u uitzendkracht? Dan maken we extra afspraken met u. Het uitzendbureau waar u het laatst voor gewerkt heeft, kan u bijvoorbeeld helpen met het vinden van werk.

Ondersteuning door UWV

In het Plan van aanpak staat ook hoe wij u ondersteunen bij uw herstel en re-integratie. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een aanpassing op uw nieuwe werkplek of door u een training of cursus te laten doen. Ook kunt u een re-integratietraject bij een re-integratiebedrijf volgen, als dat nodig is. Wij kunnen u ook helpen als u een eigen bedrijf wilt beginnen.

We maken het voor een werkgever financieel aantrekkelijk om u aan te nemen. UWV sluit ook overeenkomsten met werkgevers en werkgeversorganisaties, waardoor u misschien een baan kunt krijgen.

Andere afspraken

In het Plan van aanpak staan ook de andere afspraken die wij met u maken. Bijvoorbeeld over hoe vaak u contact heeft met uw re-integratiebegeleider.