2 weken nadat de Probleemanalyse is gemaakt, maakt de arbeidsdeskundige, de re-integratiebegeleider of de arts van UWV een Plan van aanpak. Hij kijkt hiervoor naar de Probleemanalyse van de verzekeringsarts.

Natuurlijk houden we bij het maken van het Plan van aanpak rekening met uw wensen en idee├źn. Als u het niet eens bent met het Plan van aanpak dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Afspraken over uw herstel

In het Plan van aanpak staat wat u precies moet doen om beter te worden zodat u uw mogelijkheden om te kunnen werken vergroot.

Afspraken over uw re-integratie en terugkeer naar werk

In het Plan van aanpak staat of u een sollicitatieplicht heeft, en wat u precies gaat doen om weer aan het werk te gaan. Bijvoorbeeld hoe vaak u moet solliciteren en op welke functies. Het is de bedoeling dat u tijdens uw ziekte probeert zo veel mogelijk te werken. U moet passend werk accepteren als dat beschikbaar is. Bent u uitzendkracht? Dan maken we extra afspraken. Het uitzendbureau waar u het laatst voor gewerkt heeft, kan u bijvoorbeeld helpen met het vinden van werk.

Als u uitzendkracht bent, dan kan het uitzendbureau waar u het laatst voor gewerkt heeft, u bijvoorbeeld helpen met het vinden van werk.

Ondersteuning door UWV

In het Plan van aanpak staat ook hoe wij u ondersteunen bij uw herstel en re-integratie. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een aanpassing op uw nieuwe werkplek of door u een training of cursus te laten doen. Ook kunt u een re-integratietraject bij een re-integratiebedrijf volgen, als dat nodig is. Wij kunnen u ook helpen als u een eigen bedrijf wilt beginnen.

We maken het voor een werkgever financieel aantrekkelijk om u aan te nemen. UWV sluit ook overeenkomsten met werkgevers en werkgeversorganisaties, waardoor u misschien een baan kunt krijgen.

Andere afspraken

In het Plan van aanpak staan ook de andere afspraken die wij met u maken. Bijvoorbeeld over hoe vaak u contact heeft met uw re-integratiebegeleider.