Gaat u meer of minder werken? Heeft u meer of minder inkomsten? In loondienst of als zelfstandige? Werkt u als vrijwilliger en krijgt u daarvoor een onkostenvergoeding? Geef deze wijzigingen in uw situatie dan binnen 2 dagen nadat deze wijzigingen zijn ingegaan aan ons door.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft

Let op: Krijgt u een Ziektewet-uitkering omdat u tijdens of na uw WW-uitkering ziek bent geworden? Geef wijzigingen in uw inkomsten dan iedere maand door via Mijn UWV of via de UWV-app. En niet via het wijzigingsformulier.

Klusjes en vrijwilligerswerk

Doet u wel eens een klusje voor anderen? Buiten kantooruren of in het weekend. Het maakt niet uit of u het vrijwilligerswerk noemt, of anders. Als u er een (onkosten)vergoeding voor krijgt, dan geeft u dit aan ons door. Lees meer over wat vrijwilligerswerk is en hoe hoog de vergoeding mag zijn zonder dat dit invloed heeft op uw uitkering.

Wat gebeurt er als ik niet doorgeef dat ik inkomsten uit werk heb?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Veranderen uw inkomsten uit werk en heeft u dit niet binnen 48 uur gemeld aan UWV? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.