In dit geval bent u verplicht om te komen als u wordt opgeroepen. Wat u kunt verwachten, hangt af van het moment waarop u ziek wordt.

Ik word ziek tijdens een oproepperiode

Uw werkgever betaalt uw loon door tot de oproepperiode eindigt. Zolang uw nul-urencontract duurt, kunt u geen Ziektewet-uitkering krijgen. Bent u nog steeds ziek als uw nul-urencontract eindigt? Dan geeft uw werkgever dat aan ons door. Dat hoeft u zelf niet te doen. Wij beoordelen dan of u een Ziektewet-uitkering kunt krijgen.

Ik word ziek buiten een oproepperiode

Uw werkgever betaalt uw loon meestal niet door. U kunt ook geen Ziektewet-uitkering krijgen zolang uw nul-urencontract duurt. Als u nog steeds ziek bent als uw contract eindigt, dan geeft uw werkgever dat aan ons door. Dat hoeft u niet zelf te doen. Wij beoordelen dan of u een Ziektewet-uitkering kunt krijgen.Wil of kan uw werkgever u niet ziek melden? Meldt u zich dan zelf ziek via UWV Telefoon Werknemers.

Soms wel loondoorbetaling bij nul-urencontract en min-maxcontract

Let op: U heeft met een nul-urencontract of een min-maxcontract wel recht op loondoorbetaling in bepaalde gevallen. Kijk of 1 van de volgende situaties voor u geldt:

Minimaal 3 maanden in dienst met een nul-urencontract of min-maxcontract

U heeft recht op doorbetaling van het loon tijdens uw ziekte als het volgende voor u geldt:

  • U heeft een nul-urencontract of een min-maxcontract.
  • U wordt ziek buiten een oproepperiode of u werd ziek tijdens een oproepperiode en bent daarna ziek gebleven.
  • U bent minimaal 3 maanden bij uw werkgever in dienst.

U heeft dan mogelijk nog recht op doorbetaling van het loon over de uren die u de afgelopen 3 maanden gemiddeld werkte. U moet zelf uw werkgever vragen om loondoorbetaling. Als die uw loon niet doorbetaalt, vraag dan advies aan uw vakbond, rechtsbijstandsverzekering of het Juridisch Loket.

Langer dan 1 jaar in dienst met een nul-urencontract of min-maxcontract

U heeft recht op doorbetaling van het loon tijdens uw ziekte als het volgende voor u geldt:

  • U werkt langer dan 1 jaar met een nul-urencontract of een min-maxcontract bij dezelfde werkgever.
  • U wordt na dat jaar ziek buiten een oproepperiode of u werd ziek tijdens een oproepperiode en bent daarna ziek gebleven.

Uw werkgever mag u met een nul-urencontract of min-maxcontract maximaal 1 jaar als oproepkracht laten werken. Als u langer dan 1 jaar als oproepkracht werkt bij dezelfde werkgever, dan heeft u recht op een contract met een vast aantal uren.

Blijft u na dat jaar in dienst, dan moet uw werkgever u dus een vast aantal uren aanbieden per week, maand of jaar. Dit aantal uren moet gelijk zijn aan het gemiddeld aantal uren dat u de afgelopen 12 maanden werkte. Uw werkgever moet u dit aanbieden uiterlijk 1 maand nadat u 12 maanden in dienst bent. Doet uw werkgever geen aanbod, dan heeft u recht op loon over het aantal uren dat uw werkgever u moest aanbieden. Dit geldt ook als u na die 12 maanden ziek wordt.