WIA aanvragen met werkgever

WIA-documenten verzamelen

Voordat u uw WIA-aanvraagformulier invult, verzamelt u eerst de documenten die nodig zijn voor het re-integratieverslag.

 1. Medische informatie die u van de bedrijfsarts krijgt.
  U krijgt uw medische informatie van uw bedrijfsarts omdat uw werkgever deze niet mag inzien. U stuurt de gegevens zelf naar ons toe, of laat dat door de bedrijfsarts doen.
 2. Alle documenten die u van uw werkgever krijgt.
  Met uw werkgever of de arbodienst stelde u een aantal documenten op over uw re-integratie. Daarin staat wat u de afgelopen 2 jaar samen heeft gedaan om weer (meer) aan het werk te gaan. Dit zijn de volgende documenten:
  • Probleemanalyse en eventuele Bijstelling probleemanalyse
  • Plan van aanpak en eventuele Bijstelling Plan van aanpak
  • (Eerstejaars)evaluatie
  • Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst
  • Eindevaluatie

Heeft u deze documenten nog niet gehad? Vraag uw werkgever er dan naar. Let op: bewaar kopie├źn van deze documenten voor uw eigen administratie.

Ik heb niet alle documenten van het re-integratieverslag

Wij kunnen uw WIA-aanvraag alleen beoordelen als wij alle documenten hebben ontvangen. Probeer uw aanvraag zo snel en compleet mogelijk te versturen. Uw werkgever kan u hier mee helpen. Ontbreken er toch stukken? Geef dan op het aanvraagformulier de reden aan.

 • Heeft uw werkgever de documenten niet op tijd klaar, of stuurt hij ze te laat op? Dan kan het zijn dat u de uitkering later krijgt. Uw werkgever betaalt uw loon dan langer door.
 • Ontbreken er documenten door uw eigen schuld? Dan nemen wij uw aanvraag misschien niet, of later in behandeling.