U bent er zelf verantwoordelijk voor dat wij alle WIA-documenten ontvangen. U kunt de documenten uploaden bij uw aanvraag, maar uw werkgever kan deze ook online naar ons sturen. Spreek goed af wie welke documenten naar ons opstuurt. Als u de documenten allebei naar ons opstuurt, kan dit juist weer voor vertraging zorgen.

De medische informatie die u van uw bedrijfsarts krijgt, stuurt u altijd zelf aan ons op. Ook deze kunt u bij de aanvraag uploaden. Heeft u de medische informatie nog niet? Vraag dan aan de bedrijfsarts om deze naar ons op te sturen.

Online of per post versturen

Wilt u de documenten liever zelf per post versturen? Dan kan dat ook. Het adres staat op het aanvraagformulier. Zet op alle documenten die u verstuurt uw burgerservicenummer rechts bovenaan de pagina.

U bent klaar met uw WIA-aanvraag als deze documenten zijn verzonden:

  • het WIA-aanvraagformulier
  • het re-integratieverslag
  • de medische informatie van uw bedrijfsarts

Ik heb niet alle documenten van het re-integratieverslag

Probeer uw aanvraag zo snel en compleet mogelijk te versturen. Uw werkgever kan u hier mee helpen. Als er toch stukken ontbreken, geef dan op het aanvraagformulier de reden aan. En stuur deze documenten zo snel mogelijk alsnog naar ons toe. Dit kan door naar het aanvraagformulier te gaan en daar te kiezen voor: ‘Ik wil alleen documenten uploaden’. Of u vraagt uw werkgever om de documenten op te sturen.

  • Heeft uw werkgever de documenten niet op tijd klaar, of stuurt hij ze te laat op? Dan moet hij uw loon langer doorbetalen en start uw uitkering later.
  • Ontbreken er documenten door uw eigen schuld? Dan nemen wij uw aanvraag misschien niet of pas later in behandeling.