U bent er zelf verantwoordelijk voor dat wij alle WIA-documenten ontvangen. Lever uw WIA-documenten direct aan nadat u het WIA-aanvraagformulier heeft verstuurd. Zo is uw WIA-aanvraag op tijd en volledig. Zet op alle documenten die u verstuurt uw burgerservicenummer rechts bovenaan de pagina.

De documenten over uw re-integratie kan uw werkgever (online) naar ons sturen. Maar dit kunt u ook zelf per post doen. Spreek altijd goed met uw werkgever af wie welke documenten opstuurt. Zo voorkomt u dat er documenten ontbreken.

De medische informatie die u van uw bedrijfsarts krijgt, stuurt u zelf per post aan ons op. Gebruik een aparte envelop en schrijf daarop: ‘Medisch geheim’. Heeft u de medische informatie nog niet? Vraag dan aan de bedrijfsarts om deze naar ons op te sturen.

U stuurt de documenten naar:
UWV
Postbus 69254
1060 CH Amsterdam

U bent klaar met uw WIA-aanvraag als deze documenten zijn verzonden:

  • Het WIA-aanvraagformulier.
  • Het re-integratieverslag.
  • De medische informatie van uw bedrijfsarts.

Ik heb niet alle documenten van het re-integratieverslag

Probeer uw aanvraag zo snel en compleet mogelijk te versturen. Uw werkgever kan u hier mee helpen. Als er toch stukken ontbreken, geef dan op het aanvraagformulier de reden aan.

  • Heeft uw werkgever de documenten niet op tijd klaar, of stuurt hij ze te laat op? Dan moet hij uw loon langer doorbetalen en start uw uitkering later.
  • Ontbreken er documenten door uw eigen schuld? Dan nemen wij uw aanvraag misschien niet of pas later in behandeling.