Na 88 weken ziekte krijgt u een brief van ons. Vanaf dat moment kunt u een WIA-uitkering aanvragen.

Vraag de uitkering op tijd aan

In onze brief staat tot wanneer u de aanvraag kunt doen. Meestal heeft u hiervoor 6 weken de tijd. Als wij uw WIA-aanvraag te laat ontvangen, dan krijgt u de uitkering ook later. Uw werkgever moet dan waarschijnlijk uw loon of Ziektewet-uitkering langer doorbetalen. Als u geen werkgever heeft, dan heeft u misschien tijdelijk geen inkomsten.

Het kan zijn dat uw bedrijfsarts of arbodienst heeft geadviseerd om vervroegd een WIA-uitkering (IVA) aan te vragen. Daarover leest u hieronder meer.

Let op: Vanaf het moment dat u een WIA-uitkering aanvraagt, heeft u een aantal plichten.

In deze gevallen kunt u geen WIA-uitkering aanvragen:

  • U krijgt al een WAO-uitkering.
  • U bent zelfstandig ondernemer en niet bij UWV verzekerd.
  • U woont in of verhuist naar een niet-verdragsland.