Welke WGA-uitkering krijg ik?

Ik krijg een loongerelateerde uitkering (LGU)

Als u na 2 jaar ziekte WGA heeft, krijgt u meestal eerst een loongerelateerde uitkering (LGU). Deze tijdelijke uitkering is gebaseerd op uw vroegere loon, uw arbeidsverleden en het loon dat u nu verdient. De duur van de uitkering hangt af van het aantal jaren dat u heeft gewerkt.

Minder dan 26 weken gewerkt?

Heeft u in de laatste 36 weken voor u ziek werd minder dan 26 weken gewerkt? Dan krijgt u geen loongerelateerde uitkering, maar een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering.

WW-uitkering en 2 jaar ziek

Kreeg u een WW-uitkering voordat u ziek werd? Ook dan krijgt u na 2 jaar ziekte een loongerelateerde WGA-uitkering.