Uw uitkering stopt als u langer dan een maand gedetineerd bent. Hierover ontvangt u een brief van ons. Daarin staat welke gevolgen detentie heeft voor uw uitkering.

Na uw detentie kunt u mogelijk weer uw WIA-uitkering krijgen. Voorwaarde is wel dat u nog steeds arbeidsongeschikt bent. En u heeft een ontslagbewijs nodig van de instelling waar u gedetineerd was. U kunt dan een brief sturen naar UWV. Vervolgens beoordelen wij of uw WIA-uitkering voortgezet kan worden.