(Pre)pensioen en een WAO-uitkering

Wat moet ik doen als ik de AOW-leeftijd bereik?

Als u de AOW-leeftijd bereikt, stopt uw WAO-uitkering automatisch. U hoeft niets aan ons door te geven. Voordat het zover is, krijgt u een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Met die brief kunt u AOW aanvragen. De SVB betaalt uw AOW.