Overige geldzaken tijdens mijn WAO-uitkering

Aanvulling op mijn inkomsten als ik werk

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en heeft u werk gevonden? Dan kan het zijn dat u minder verdient dan u volgens ons kunt verdienen. In dat geval kunt u misschien een aanvulling op uw inkomsten krijgen. Wij noemen dat loonsuppletie. Werkt u als zelfstandige, dan noemen we dat inkomenssuppletie.

Aanvragen inkomens-/loonsuppletie