Om ervoor te zorgen dat iedereen de afspraken nakomt, wijst u met uw werkgever iemand aan die uw re-integratie volgt. Dit is de casemanager. De casemanager kan een medewerker van de arbodienst zijn, maar bijvoorbeeld ook uw leidinggevende of een collega. Zowel u als uw werkgever kunnen bij de casemanager terecht als u vindt dat iets niet volgens afspraak verloopt.