Als u al ziek was voor 1 juli 2023, dan betaalt uw werkgever u vanaf 1 juli 2023 nog maximaal 13 weken loon door. In deze situatie gelden er dus andere regels dan wanneer u op of na 1 juli 2023 ziek wordt.