Als u langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt bent, mag uw werkgever u ontslaan. Hij kan daarvoor een ontslagvergunning bij ons aanvragen. Hij moet dan wel kunnen aantonen dat het ontslag redelijk is.
U kunt ook in goed overleg uit elkaar gaan. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden.

Meer over ontslag na 2 jaar ziekte leest u op Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.