Voor u gelden dezelfde rechten en plichten als voor een werknemer die een Ziektewet-uitkering van UWV krijgt. 

Mijn plichten

Uw (ex-)werkgever heeft zelf controlevoorschriften (het verzuimprotocol) opgesteld. U moet zich hieraan houden. Zorg daarom dat u weet wat er in het verzuimprotocol van uw (ex-)werkgever staat. Dat protocol kan bijvoorbeeld gaan over werken aan herstel, meewerken aan re-integratie, veranderingen in uw situatie doorgeven en passend werk aanvaarden. 

Mijn rechten

U heeft ook rechten. U mag uw werkgever schriftelijk vragen welke gegevens hij van u gebruikt, en u kunt die gegevens controleren. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over uw loon en uw arbeidsverleden. U mag bij uw (ex-)werkgever ook navragen welke van uw gegevens hij deelt met andere organisaties. Hij kan alleen uw gegevens delen als dat mag volgens de wet. Medische gegevens mag hij nooit zonder uw toestemming delen. 

U kunt zelf de gegevens over uw arbeidsverleden en loon controleren op Mijn UWV. Kloppen uw gegevens niet? Geef dan daar de juiste gegevens door.