In welke situatie krijg ik geen beslissing van UWV?

U krijgt geen beslissing van UWV:

  • als uw (ex-)werkgever u een Ziektewet-uitkering toekent. Uw (ex-)werkgever moet zich hierbij laten adviseren door een bedrijfsarts. Uw (ex-)werkgever betaalt de uitkering aan u, namens UWV; 
  • als u uzelf beter meldt, en dus geen uitkering krijgt. 

Wilt u in deze situaties toch een beslissing van UWV ontvangen? Vraag hier dan om bij uw (ex-)werkgever. In alle andere situaties dat er iets met uw uitkering verandert, krijgt u een beslissing van UWV.