Als u een WW-uitkering aanvraagt of heeft, moet u meewerken aan onderzoeken door UWV. Dit kan een onderzoek zijn naar uw sollicitaties door uw adviseur werk. Een medewerker van UWV kan u altijd vragen mee te werken aan een onderzoek. Daarbij kijken wij of u zich houdt aan uw verplichtingen. Een arbeidsdeskundige van UWV kan onderzoek doen naar uw arbeidsgeschiktheid. Ook een deskundige van buiten UWV kan dit onderzoek uitvoeren.

Wat gebeurt er als ik niet meewerk aan onderzoek?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Als u niet meewerkt aan een onderzoek door UWV, dan heeft dat gevolgen voor uw WW-uitkering. Omdat wij niet kunnen bepalen of u recht heeft op een uitkering, krijgt u geen uitkering. Als u later een uitkering krijgt, dan krijgt u tijdelijk minder uitkering. Heeft u al een uitkering maar werkt u niet mee aan onderzoek door UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder uitkering of stoppen wij de betaling van uw WW-uitkering.