Als u een WW-uitkering heeft, moet u altijd passend werk accepteren. Weigert u werk dat volgens UWV passend is? Dan krijgt u een lagere uitkering of zelfs helemaal geen uitkering meer.

Passend werk

Als u net werkloos bent, probeert u eerst of u een baan kunt vinden op uw eigen niveau van opleiding, ervaring en loon. Heeft u na 6 maanden WW nog geen baan gevonden, dan wordt iedere baan als passend gezien. Dat betekent dat u na 6 maanden ook moet solliciteren op banen met een lager opleidingsniveau, een langere reistijd, minder inkomen of een tijdelijke of parttime baan. Als een werkgever u wil aannemen, moet u dat werk en het salaris dat hierbij hoort accepteren. UWV kan u ook uitnodigen voor een gesprek om te bespreken wat uw kansen en mogelijkheden zijn om passend werk te vinden.

Let op: Bent u ziek geweest in deze 6 maanden, dan wordt deze periode niet verlengd.

Tijdelijk werk is ook passend werk

U kunt ook op tijdelijk werk solliciteren. Krijgt u een tijdelijke baan aangeboden via UWV of een uitzendbureau? Dan moet u deze baan accepteren als het voor u passend werk is. Ook als het gaat om werk voor korte tijd. Denk hierbij aan het bezorgen van de post tijdens de kerstdrukte. Als u gaat werken, verrekenen wij uw inkomsten met uw uitkering. Uw WW-uitkering gaat dan omlaag of wordt beƫindigd.

Welke reistijd is passend?

In het eerste halfjaar dat u een WW-uitkering ontvangt, hoeft u alleen op banen te solliciteren met een reistijd van maximaal 2 uur per dag. Heeft u na een halfjaar geen nieuwe baan gevonden? Dan gaat de reistijd omhoog naar maximaal 3 uur per dag. Was u in uw oude baan al gewend om langer dan 2 of 3 uur te reizen? Dan verwachten wij dat u die langere reistijd ook in een nieuwe baan geen bezwaar vindt. Bent u al lange tijd werkloos en kunt u een baan in een andere regio krijgen? Dan moet u die baan meestal accepteren. Zelfs als u daarvoor zou moeten verhuizen.

Kan ik werk weigeren wegens ernstige persoonlijke omstandigheden?

Het kan voorkomen dat u ernstige persoonlijke bezwaren heeft tegen het werk dat u krijgt aangeboden. Bijvoorbeeld als door de lange reistijd de zorg voor uw gezin in het gedrang komt. Of als er andere medische, psychische of gewetensbezwaren een rol spelen.
Of u de baan dan moet aannemen, hangt af van de situatie. Meld uw bezwaren bij uw adviseur werk. De adviseur werk beoordeelt dan of u de baan terecht weigert.