Mijn plichten met een WW-uitkering

Solliciteer actief naar passend werk

Wanneer hoef ik niet te solliciteren?

In sommige gevallen bent u niet verplicht te solliciteren als u een WW-uitkering krijgt. Bijvoorbeeld:

 • U bereikt binnen 1 jaar de AOW-leeftijd.
 • U bent met vakantie.
 • U bent met toestemming van UWV bezig met de start van een eigen bedrijf en u maakt gebruik van de startperiode. Dit geldt als u voor 1 januari 2013 bent gestart en als u op of na 1 januari 2013 bent gestart.
 • U kunt niet werken wegens onwerkbaar weer of werktijdverkorting.
 • U volgt een opleiding die wij noodzakelijk vinden voor uw re-integratie. Dan hoeft u niet te solliciteren in de periode waarin u de opleiding volgt.
 • U werkt via proefplaatsing bij een werkgever. Dan hoeft u niet te solliciteren.

Overleg altijd eerst met UWV als u denkt dat u niet hoeft te solliciteren.

Vrijstelling

In overleg met uw adviseur werk kunt u misschien voor een bepaalde periode vrijstelling van de sollicitatieplicht krijgen. U kunt dit aanvragen via de Werkmap. In de volgende situaties kunt u vrijstelling krijgen:

 • U doet mantelzorg. Dit is de onbetaalde en noodzakelijke zorg voor een zieke of gehandicapte in uw naaste omgeving. Bijvoorbeeld een familielid. Hierbij gaat het om zorg die meer tijd en energie kost dan normale ziekenzorg. U kunt maximaal 6 maanden vrijstelling krijgen van uw sollicitatieplicht om een andere oplossing voor de mantelzorg te vinden. Is er sprake van een heel uitzonderlijke situatie? Dan kan de termijn steeds met 1 maand verlengd worden.
 • Er vindt in uw privésfeer plotseling een crisissituatie plaats. U kunt dan maximaal 6 maanden vrijstelling krijgen.
 • U bent werkloos geworden en u gaat evenveel uren werken als in uw vorige baan. En u verdient met dit werk minder dan 87,5 % van uw WW-uitkering. Dan heeft u een periode van 3 maanden vrijstelling van de sollicitatieplicht als u weer minimaal 3 maanden gaat werken. Ook moet een van de volgende situaties voor u gelden:
  • U werkt hetzelfde aantal uren als in uw oude baan.
  • U werkt meer uren dan in uw oude baan.
  • U werkt minimaal 36 uur per week.

Na 3 maanden heeft u weer sollicitatieplicht.

Moet ik ook solliciteren als ik ziek ben?

Ook als u ziek wordt, verwachten wij dat u er alles aan doet om zo snel mogelijk weer aan werk te komen. De eerste 13 weken dat u ziek bent, heeft u nog recht op WW. U moet dus binnen uw mogelijkheden blijven solliciteren. En gemaakte afspraken over het volgen van een opleiding of cursus nakomen. Wij blijven beoordelen of u voldoet aan uw verplichtingen. Natuurlijk houden we hierbij rekening met uw beperkingen door ziekte.
Wilt u vrijstelling van de sollicitatieplicht? Vraag dit dan via de Werkmap bij de adviseur werk aan.