Gaat u met vakantie? Geef dit dan uiterlijk 1 dag voor het begin van uw vakantie door aan UWV. Een dagtochtje hoeft u niet aan ons door te geven. Kijk voor meer informatie over vakantie tijdens WW op Vakantie doorgeven met een WW-uitkering.

Bereken uw vakantiedagen

U heeft recht op maximaal 20 vakantiedagen per jaar. Begint uw uitkering na 1 januari? Dan berekenen we uw vakantiedagen naar verhouding. Bijvoorbeeld: begint uw uitkering op 1 oktober? Dan krijgt u dat jaar voor 3 maanden een uitkering. U heeft dan recht op 5 vakantiedagen.

Met de Rekenhulp Vakantiedagen WW berekent u hoeveel vakantiedagen u heeft. Gebruik bij het invullen van de rekenhulp onze brief met alle gegevens over uw uitkering. Met die gegevens berekent de rekenhulp hoeveel vakantiedagen u heeft.

Sollicitatieplicht tijdens uw vakantie

Betalen wij uw uitkering door tijdens uw vakantie? Dan hoeft u niet te solliciteren. Gaat u langer met vakantie? Dan krijgt u over die dagen geen uitkering en heeft u wel sollicitatieplicht.

Heeft u vanwege uw leeftijd geen sollicitatieplicht? Dan heeft u 65 vakantiedagen per kalenderjaar. Is uw vakantie langer? Dan krijgt u over die dagen geen uitkering.

Weekenden en feestdagen

Weekenden en feestdagen tellen wij niet mee als vakantiedagen. U kunt geen vakantiedagen bewaren en meenemen naar het volgende jaar.

Wat gebeurt er als ik mijn vakantie(dagen) niet of te laat doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Gaat u met vakantie in of buiten Nederland en geeft u dat niet of te laat aan ons door? Dan heeft dat gevolgen voor uw WW-uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u, naast de boete, dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Ik word ziek tijdens mijn vakantie

Heeft u een WW-uitkering en wordt u ziek tijdens uw vakantie? Dan gelden er speciale regels. U vindt deze bij Ik word ziek tijdens mijn vakantie.