Geef uit uzelf alle informatie aan ons door die van belang is voor uw recht op een WW-uitkering en de hoogte en duur van uw uitkering. Deze informatie moet aan 3 voorwaarden voldoen:

  • De informatie is volledig.
  • De informatie is correct.
  • De informatie is op tijd: wijzigingen in uw situatie moet u binnen 1 week nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn, bij UWV hebben gemeld. Maar bij vakantie en ziekte gelden andere termijnen.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Bel met UWV Telefoon Werknemers voor meer informatie. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan beter helpen.

Wat gebeurt er als ik UWV niet op tijd volledige en juiste informatie geef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt.

  • Geeft u niet de juiste informatie aan ons door?
  • Is uw informatie niet volledig?
  • Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet binnen de geldige termijn gemeld bij UWV?

Dan krijgt u tijdelijk minder of geen WW-uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Laat ons de stukken zien waar wij om vragen

Als wij u vragen om een kopie van officiƫle stukken, bent u verplicht om die aan ons te geven. Deze stukken zijn bijvoorbeeld:

  • uw loonstroken;
  • uw loonbelastingverklaring;
  • uw aangifte inkomstenbelasting;
  • uw kasboeken.

Lees altijd de brieven en berichten die u krijgt

Opent u de post niet die u van UWV krijgt? Bekijkt u de berichten uit uw Werkmap of op Mijn UWV niet? Dan mist u belangrijke informatie die voor u is bedoeld. Als u niet (op tijd) reageert op een brief of bericht van ons waarin wij u iets vragen of meedelen, dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering. Ook post van andere organisaties of personen kan gevolgen hebben voor uw uitkering. Lees daarom al uw brieven en berichten goed.

Wat gebeurt er als ik gevraagde informatie niet geef of geen gebruik maak van de juiste formulieren?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Als u niet de gevraagde informatie geeft of geen gebruik maakt van de juiste formulieren, heeft dat gevolgen voor uw WW-uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering. Als u later een uitkering krijgt, dan krijgt u tijdelijk minder uitkering.