Wijzigen uw contactgegevens? Geef dit dan binnen 1 week aan ons door met het wijzigingsformulier op Mijn UWV. Contactgegevens zijn bijvoorbeeld:

  • uw telefoonnummer;
  • uw rekeningnummer.

Gaat u verhuizen binnen Nederland? Dan geeft u dat door aan de gemeente. Wij ontvangen van de gemeente uw adreswijziging. U hoeft deze wijziging niet aan ons door te geven. Gaat u buiten Nederland wonen of verblijven? Dan geeft u dit aan ons door met het met het wijzigingsformulier op Mijn UWV. Over de gevolgen van een verhuizing naar het buitenland voor uw uitkering leest u meer op Met een WW-uitkering naar het buitenland.

Doorgeven wijzigingen op Mijn UWV