Soms kunt u uw aanvullende uitkering zelf stopzetten. Dan heeft u niet meer de plichten die u tijdens uw WW-uitkering had, zoals uw sollicitatieplicht. Bewaar wel alle documenten die met uw uitkering te maken hebben.

U kunt uw aanvullende uitkering stopzetten als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • U werkt of gaat werken in loondienst.
  • U verdient minder dan 87,5% van het WW-maandloon.
  • U werkt nu minder uren en het verschil met het aantal uren waarop uw WW-uitkering is gebaseerd, is minder dan 5 uur. Of u werkt nu meer of hetzelfde aantal uren.

Let op: Gaat u meer dan 87,5% van uw WW-maandloon verdienen? Kijk dan op Ik ga werken voor bijna hetzelfde aantal uur en loon om te lezen wat u nog moet doen voordat uw uitkering stopt.

Doorgeven via het wijzigingsformulier

Voldoet u aan alle voorwaarden en wilt u uw aanvullende WW-uitkering stopzetten? Geef dan via het ‘Wijzigingsformulier WW’ op Mijn UWV eerst door dat u weer gaat werken. U kiest in het formulier onder 'Verandering van uw werksituatie' voor 'Ik ga weer werken'.

In de maand nadat u bent gaan werken, kunt u doorgeven dat u uw WW-uitkering wilt stopzetten. Dan hebben wij uw Inkomstenopgave voor de gewerkte maand ontvangen. Wij hebben de Inkomstenopgave nodig om te zien of u voldoet aan de voorwaarden. Deze wijziging geeft u ook aan ons door via het ‘Wijzigingsformulier WW’ op Mijn UWV.

Wilt u de uitkering stoppen? Kies dan voor ‘Ik krijg nog WW naast mijn baan, maar ik wil deze uitkering niet meer’ onder ‘Verandering van uw werksituatie’. Wij stoppen dan uw uitkering vanaf de eerste dag van de maand waarin u uw verzoek heeft ingediend.

Doorgeven wijzigingen op Mijn UWV

Rekenvoorbeeld

Uw WW-maandloon is € 2.000 per maand. Uw WW-uitkering is gebaseerd op 32 uur per week. En u gaat weer werken voor 30 uur per week. Dit is een verschil van 2 uur. U verdient € 1.500 per maand. Dat is 75% van uw WW-maandloon, dus minder dan 87,5%. U voldoet dan aan alle voorwaarden. U kunt uw WW-uitkering stopzetten.