Heeft u een WW-uitkering en bent u zwanger? Dan heeft u recht op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlofuitkering (WAZO). Deze uitkering is hoger dan uw WW-uitkering, namelijk 100% van het dagloon. Tijdens uw verlof hoeft u niet te solliciteren of werk aan te nemen. Wij beëindigen dan (tijdelijk) uw WW-uitkering.

Betaling WAZO-uitkering

Wij betalen uw WAZO-uitkering wekelijks. Dit gebeurt automatisch. U hoeft dus geen Inkomstenopgave in te vullen.

Bent u zwanger en ontvangt u nog een WW-uitkering? Vul dan elke maand uw Inkomstenopgave in op Mijn UWV of in de UWV-app. De laatste keer dat u uw inkomsten aan ons doorgeeft, is na afloop van de laatste maand dat u een WW-uitkering ontvangt. U hoeft geen inkomsten meer door te geven als u alleen nog een WAZO-uitkering ontvangt.

Krijgt u na afloop van uw WAZO-uitkering weer een WW-uitkering? Dan moet u wel weer maandelijks uw inkomsten aan ons doorgeven met de Inkomstenopgave.

Hoelang krijg ik een zwangerschapsuitkering?

U krijgt een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor minimaal 16 weken. U krijgt deze uitkering niet eerder dan 6 weken vóór de dag na de uitgerekende datum. En de uitkering moet uiterlijk 4 weken vóór de dag na de uitgerekende datum ingaan. U kiest zelf op welke dag binnen deze periode de zwangerschapsuitkering begint. Bevalt u eerder dan de uitkering begint? Dan begint de uitkering op de dag na de bevalling. Bevalt u later dan de dag waarop u bent uitgerekend? Dan duurt de uitkering vanaf de dag na de bevalling altijd nog minimaal 10 weken.

Wanneer vraag ik een zwangerschaps- en bevallingsuitkering aan?

Bepaal eerst uw eerste verlofdag. Uw zwangerschapsverlof gaat in tussen 6 en 4 weken vóór de dag na de uitgerekende datum. U bent bijvoorbeeld 1 juli uitgerekend. Uw verlof begint dan 6 tot 4 weken voor 2 juli. U bepaalt zelf op welke dag u het verlof binnen deze periode laat ingaan. Vervolgens vraagt u de zwangerschaps- en bevallingsuitkering aan 4 tot 2 weken voor de eerste verlofdag.

Hoe vraag ik een zwangerschaps- en bevallingsuitkering aan?

U kunt een zwangerschaps- en bevallingsuitkering aanvragen via Mijn UWV bij ‘Aanvragen’. In het overzicht van diensten kiest u voor ‘WW-uitkering en zwanger’. U heeft hiervoor uw inlogcode van DigiD nodig. Geef bij de aanvraag de datum door wanneer u bent uitgerekend. U kunt de status van uw aanvraag vanaf de volgende dag bekijken op Mijn UWV.

Aanvragen Zwangerschapsuitkering als u een WW-uitkering heeft

Bewaar uw zwangerschapsverklaring

Bewaar de zwangerschapsverklaring in uw eigen administratie. Dit is een verklaring van uw verloskundige, gynaecoloog of huisarts waarin staat dat u zwanger bent en wanneer u bent uitgerekend. U hoeft de verklaring niet mee te sturen met de aanvraag. Bewaar de verklaring tot in elk geval een jaar na de einddatum van de zwangerschapsuitkering. Het kan namelijk voorkomen dat wij alsnog om deze verklaring vragen.