Vanaf het moment dat u een aanvraag doet voor een WW-uitkering, heeft u een aantal plichten. Dit zijn regels waaraan u zich moet houden. Natuurlijk heeft u ook een aantal rechten.

UWV controleert

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Houdt u zich niet aan uw plichten? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen.

Lees meer op Uw rechten en plichten tijdens uw WW-uitkering.