Uw pensioen verrekenen wij volledig met uw WW-uitkering. Ook als het gaat om (pre)pensioen, deeltijdpensioen of flexpensioen. U geeft inkomsten uit pensioen door via de Inkomstenopgave. Wij verrekenen uw pensioen niet in de volgende gevallen:

  • U krijgt pensioen voor de uren die u minder bent gaan werken (deeltijdpensioen). En u werd daarna werkloos voor de uren die u nog wel werkte in dezelfde baan.
  • Uw pensioen ging eerder in dan het dienstverband waaruit u werkloos werd.
  • Uw pensioen is al eerder van een WW-uitkering afgetrokken. Of er is toen besloten dat niet te doen vanwege een uitzondering.
  • Uw pensioen is uit een eerder dienstverband dan het dienstverband (van minimaal 26 weken) waaruit u werkloos werd. Het pensioen ging in binnen 2 maanden na het einde van dat eerdere dienstverband.

Inkomsten uit lijfrente geeft u aan ons door met de Inkomstenopgave bij ‘Inkomsten uit pensioen’. Het hangt af van de soort lijfrente of wij die verrekenen met uw WW-uitkering.